Propaangas tanks

Propaangas tanks

We maken samen een met u afspraak om de locatie te bekijken en bespreken samen met u de mogelijkheden. Wij maken een passende berekening welke tank u nodig heeft en welke leidingen er eventueel bij u geplaatst moeten worden. Wij zijn bevoegd om de wettelijk verplichte keuringsverklaring van uw gehele propaangasinstallatie af te
geven.

 Wij plaatsen de tank en leggen alle leidingen aan tot aan het woonhuis.

Onze afnemers kunnen daarnaast gebruik maken van een blijvende
gas technische service op alle gasapparaten.